The PowerHouse

powerhouse-פילאטיס כינה את מרכז הגוף ה

הכוונה היתה לבטן התחתונה, הגב התחתון, הירכיים הפנימיות. הכוונה היתה להפעיל הכול יחד, בסימולטאניות...כלומר: בטן פנימה ולמעלה, אדוקטור לאדוקטור ו....לפעול.

ו... לפעול power house in & up אנחנו ממשיכי דרכו, כאשר אנו מתאמנים ומאמנים על פי השיטה, אנו דורשים הכול יחד. ולכן, מעתה נאמר

:powerhouse -השרירים הפעילים בעבודת ה

External oblique-

.שריר שטחי, אלכסוני חיצוני, יוצא מהצלעות ונאחז לאורך המפשעה

.הימני יבצע כיפוף של הגו תוך רוטציה שמאלה External oblique- ה

ה-External oblique השמאלי יבצע כיפוף גו תוך כדי רוטציה ימינה. כאשר שני האלכסונים משתפים פעולה - כלומר סינרגיה, בכיפוף קדימה - תתבטל תנועת הרוטציה.

שיתוף הפעולה בין כול השרירים הללו יוצר עבודה עמוקה. הרעיון הינו למעשה להעביד את כול השרירים הללו בכול פעולה של הגוף: גפיים עליונות תחתונות, גב, בטן. כל פעולה תתחיל באיסוף השרירים הללו לקראת עבודה.

שיתוף הפעולה ביניהם יוצר מרכז חזק, ועובד השומר על הגוף מפני פציעות ובמידה והיו הן לאט לאט תעלמנה ע'י מרכז חזק.

Internal oblique-

.ה- internal מצוי תחת ה- external, ולכן, עמוק ממנו

.שריר זה בעל כיוון סיבים הפוך ל - external, אלכסוני פנימי, דו צדדי

.בהתכווצות, יבצע סיבוב לאותו צד. External ימני יבצע סיבוב ימין, דו צדדי, בסינרגיה, יוצר כיפוף

Transversus Abdominus-

הרחב הבטני, השריר העמוק מבין שרירי הבטן. שריר רוחבי, מעין מחוך, העוטף את הבטן התחתונה, הגב התחתון לכל הרוחב. שריר זה אחראי

.לשמור על הלחץ התוך בטני ותורם לכך שהאיברים הפנימיים יתפקדו כהלכה

.בשיטת הפילאטיס, אנו עובדים בעיקר עם ה transversus

.מנגד לבטן יעבדו שרירי הגב

Erector Spaine-

זוקפי הגב, אחראים לשמור על זקיפות הקומה, ומכאן שמם. מונעים מהגוף flexion כפיפה קדימה, תמידית. שרירים אילו שומרים ש"לא נחזור לעמידה על ארבע", ולמעשה עובדים ללא הפסקה

-סרעפת, דיאפגרגמה

שריר זה מצוי בגו. זהו שריר נשימה, המפריד בין חלל בית החזה לחלל הבטן, מראהו ככיפה. על ידי כיווץ הדיאפרגמה גדל נפח בית החזה, עם עליית הנפח, מתקיימת הנשימה. עם עליית הדיאפרגמה – מתקיימת הנשיפה. אנו משתפים שריר זה בעבודה כאשר אנו דוחפים את הצלעות ורטיקאלית לכיוון המזרון בשכיבה.

Multifidus-

קבוצת שרירים עמוקים, הבנויים בצורת מניפה, ועוברים על פני 2-5 חוליות לכל אורך עמוד השדרה.

הMF קרוב לציר המפרק והינו שריר מייצב. השריר בעל יכלת רוטאטורית קלה, והוא מאפשר שליטה עדינה ומדויקת בתנועתיות של סיגמנט- חלק בודד בעמוד השדרה. שריר זה עובד בשיתוף פעולה מלא עם זוקפי הגב וה- Transversus abs.

שיתוף הפעולה בין כול השרירים הללו יוצר עבודה עמוקה. הרעיון הינו למעשה להעביד את כול השרירים הללו בכול פעולה של הגוף: גפיים עליונות תחתונות, גב, בטן. כל פעולה תתחיל באיסוף השרירים הללו לקראת עבודה.

שיתוף הפעולה ביניהם יוצר מרכז חזק, ועובד השומר על הגוף מפני פציעות ובמידה והיו הן לאט לאט תעלמנה ע'י מרכז חזק.